Inkasso

Vi skal senest have modtaget din betaling d. 11. i indeværende måned.

Hvis denne ikke er modtaget rettidigt vil der d. 14. blive fremsendt en betalingspåmindelse pålagt 100 DKK i rykkergebyr. Denne har forfaldsdato senest d. 26. i indeværende måned

Har vi fortsat ikke modtaget din betaling d. 26. sendes anden (2) betalingspåmindelse, samt bliver der pålagt endnu et rykkergebyr pålydende af kr. 100 DKK

D. 30. i indeværende måned blokeres dit medlemskab og sagen videregives til vores inkasso samarbejdspartner Intrum Justitia.

Indtil sagen overdrages til Intrum, kan du betale i et af vores centre eller ved fremsendt indbetalingskort. Du bedes blot være opmærksom på, at ved betaling via et indbetalingskort går det som regel 2-3 bank dage inden vi har modtaget og registreret din betaling.

Efter overdragelse af din sag til Intrum, skal al henvendelse vedrørende din sag ske direkte til dem.

Min side