Personoplysninger, fortrolighedspolitik og cookies

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Formålet med denne fortrolighedspolitik er at informere om, hvordan og hvorfor SATS Group AS («SATS Group») indsamler og behandler personoplysninger.

Det er den administrerende direktør for SATS Group AS, som har det endelige ansvar for bearbejdningen af de oplysninger, der indsamles og behandles af SATS Group. Dette ansvar kan delegeres til en anden medarbejder i det daglige arbejde. Nedenstående fortrolighedspolitik indeholder de oplysninger, som persondataforordningen kræver, at vi stiller til rådighed i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

SATS Groups behandling af personoplysninger stemmer overens med gældende regler for beskyttelse af sådanne oplysninger.

LOVLIG GRUND TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Behandling af personoplysninger er ikke tilladt, medmindre der foreligger et gyldigt grundlag for behandlingen. Et sådant grundlag kan f.eks. være samtykke fra den registrerede person, en kontrakt (en indgået aftale), eller at vi som ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne har en legitim interesse, der har større vægt end den registrerede persons krav på beskyttelse af privatlivet.

Vores begrundelse for databehandlingen er normalt, at der findes en kontrakt, og i visse tilfælde at den registrerede person har givet sit samtykke. Når behandlingen af dine personoplysninger påbegyndes, informerer vi altid om grundlaget for databehandlingen.

Hvis SATS Group skal behandle personoplysninger for børn under 16 år, kræver det, at der foreligger samtykke fra forældre eller værge.

SATS' BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler personoplysninger med henblik på at kunne overholde vores aftale med vores medarbejdere (administration af ansættelsesforhold) og medlemmer (administration af kunderelationen), men også for at kunne yde god service og informere om vores produkter og tjenester (markedsføringsaktiviteter). Brugen af personoplysninger i forbindelse med markedsføringsaktiviteter er baseret på dit samtykke, som du selv kan administrere via Mine sider.

Vores træningscentre tilbyder f.eks. moderne og funktionel individuel og personlig træning samt holdtræning. Når medlemmer besøger vores træningscentre, registreres deres besøg. Det samme gælder for booking af holdtræning.

Vi har også et bredt udvalg af digitale værktøjer, der gør det muligt at træne uden for træningslokalerne. Dette er også et tilbud, som kræver behandling af medlemmernes personoplysninger, fordi medlemmerne f.eks. skal logge på via deres egen profil. Vi behandler søgning efter holdtræningssessioner og gemmer de træningssessioner, som medlemmerne gemmer som favoritter. Vi analyserer desuden brugen af Online Training for at kunne optimere tilbuddet til vores medlemmer.

De oplysninger, vi registrerer, er navn, personnummer, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, billede og medlemskabstype. Vi indhenter oplysningerne fra det registrerede medlem selv.

UDLEVERING AF PERSONOPLYSNINGER – TREDJEPARTS ANVENDELSE

Registrerede personoplysninger behandles fortroligt, og det er udelukkende de medarbejdere, som har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, der vil få adgang til oplysningerne. Derfor deler vi som regel ikke personoplysninger med nogen uden for SATS Group.

Det kan imidlertid være, at vi i nogle tilfælde vil dele personoplysninger med vores samarbejdspartnere, f.eks. Facebook eller Google. Deling af personoplysninger med tredjepart udgør en behandling af personoplysningerne, som kræver, at visse juridiske forudsætninger er opfyldt. Disse forudsætninger vil som udgangspunkt være samtykke fra den registrerede person, således at du som registreret altid vil være klar over vores eventuelle udlevering af dine personoplysninger. Bemærk, at vi i nogle tilfælde vil være forpligtede til at udlevere dine personoplysninger.

COOKIES

Vi benytter cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, og vores hjemmeside vil altid bede din webbrowser om tilladelse til at lagre cookien på din computer. Vi gør dette for at kunne huske dine handlinger på hjemmesiden, hvad du godt kan lide, og hvor ofte du har besøgt vores hjemmeside. Dette gør det muligt for os at give dig bedre adgang til forskellige funktioner. Vi benytter desuden cookies på vores sider med henblik på at kunne føre statistik over, hvad der bestilles, og hvor meget vores websted anvendes generelt.

Der findes to typer cookies: Den ene type er en fil, der lagres på din computer i længere tid. Den anden type er en midlertidig cookie (sessionscookie). Disse cookies er kun i brug under dit besøg på webstedet. Vi benytter begge typer cookies.

Du kan fjerne vores cookies ved at gå ind på indstillingerne i din webbrowser og slette indholdet.

Endre informasjonskapsel-innstillinger

LAGRING OG SLETNING AF PERSONOOPLYSNINGERNE

Vi udleverer ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der foreligger et retligt grundlag for en sådan udlevering. Eksempler på et sådant grundlag vil normalt være, at du har indgået en aftale med os, eller at der er juridiske årsager, der tvinger os til at gøre det.

Al den behandling af personoplysninger, som vi foretager, finder sted inden for EU-/EØS-området. SATS Group sletter dine personoplysninger uden ubegrundet forsinkelse og senest efter 6 måneder, når oplysningerne ikke længere er nødvendige af hensyn til det formål, som de blev indsamlet til. Personoplysningerne slettes også, hvis du trækker det samtykke, der ligger til grund for behandlingen af oplysningerne tilbage, eller dersom du modsætter dig behandlingen, og der ikke længere findes nogen tungtvejende, legitime grunde til behandlingen. Vi har klare sletningsrutiner for hver databehandlingsaktivitet.

Hvis du trækker dit samtykke til behandling af personoplysningerne tilbage, vil vores behandling af dine personoplysninger ophøre, men dette påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, der er baseret på dit samtykke, og som er gennemført, før samtykket er blevet trukket tilbage.

DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få indsigt i, få korrigeret, få slettet (hvis vi ikke er forpligtede til at opbevare oplysningerne) og begrænset databehandlingen samt at få flyttet dine personoplysninger (dataportabilitet). Du kan desuden anmode os om, at vi afslutter behandlingen af dine personoplysninger (f.eks. ved at trække dit samtykke tilbage). Dersom du ønsker at benytte dig af en eller flere af disse rettigheder, vil vi imødekomme din anmodning inden for én måned, efter at vi har modtaget din anmodning, medmindre vi er forpligtet til noget andet. Eventuelle anmodninger kan sendes til vores e-mailadresse, medlemsservice@sats.com.

Hvis du mener, at vi har overtrådt reglerne for behandling af personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Kontakt os gerne på vores e-mailadresse, medlemsservice@sats.com, hvis du har kommentarer eller ønsker yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.