Accepterer du tilbuddet, bliver dit medlemskab ikke registreret som afsluttet. Du får én (1) måned gratis træning med start fra næste måned. Allerede fremsendte regninger skal betales, men bliver automatisk fratrukket det første medlemsgebyr efter din gratis periode.

Bindingsperioden er 6 måneder efter ophør af gratisperioden. I vores medlemsbetingelser finder du mere information om bindingsperioden.

Tilbuddet forudsætter, at du ikke allerede er omfattet af en bindingsperiode.

I tilfælde af en ny opsigelse registreres dette først, når bindingsperioden er udløbet.