Gælder fra og med 01.10.2022

(Her finder du tidligere persondatapolitik gældende indtil 01.10.22)

Persondatapolitik

I denne politik om behandling af personoplysninger kan du læse om, hvordan SATS Danmark A/S (”SATS” eller ”vi”) behandler de personoplysninger, vi bl.a. kommer i besiddelse af, når du er medlem i SATS, kommunikerer med os, besøger vores webside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder.

1. Dataansvar

SATS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

SATS Danmark A/S

CVR-nr. 20 37 05 99

Kanalvej 1

2800 Kongens Lyngby

2. Sådan bruger vi personoplysninger

Besøg på SATS’ website

Se mere under cookiepolitikken.

Besøg på SATS’ sociale medier

Hvis du besøger vores sider på de sociale medier, der pt. er Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn og Youtube., vil vi behandle de oplysninger, som du har gjort tilgængelige via indstillinger på de sociale medier. Derudover vil vi kunne se dine reaktioner (uploads, delinger likes, kommentarer mv.). Vi vil også have adgang til anonymiseret statistik for at kunne få indsigt i brugen af vores sider på de sociale medier.

Ved behandling af sådanne oplysninger har vi et fælles dataansvar med det pågældende sociale medie. Aftalerne om fælles dataansvar kan findes ved brug af følgende links:

Vær opmærksom på, at selv om du sletter din konto eller holder op med at følge os på det sociale medie, vil dine reaktioner fortsat kunne være tilgængelige på vores side, medmindre du selv sletter dem.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at markedsføre og optimere markedsføringen af SATS, formidle relevant indhold samt at besvare dine henvendelser via de sociale mediers kommunikationsværktøjer.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS’ legitime interesse i at kunne markedsføre SATS på sociale medier, kommunikere med dig samt i at kunne udarbejde statistik)

Brug af SATS App’en (”App’en”)

De personoplysninger, der som udgangspunkt behandles, er dine medlemsoplysninger, oplysninger om sociale funktioner (fx kommentering på venners træning), din træning, dine foretagne præferencevalg og holdtilmelding. Vi indsamler og kan endvidere behandle automatisk teknisk information såsom oplysninger om mobilenhed, unikke enhedsidentifikatorer (fx IMEI- og MAC-nummer), operativt system, netværksinformationer, IP-adresse, søgetermer, tid for brug af App’en og lokation (hvis du har tilladt det).

Derudover indsamler vi oplysninger om, hvad du giver App’en adgang til gennem indstillinger på dit device samt de oplysninger, som denne adgang muliggør.

App’en indeholder forskellige funktioner, som du frivilligt kan vælge at benytte dig af, hvilket kan medføre behandling af personoplysninger. I den forbindelse kan der indsamles både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger, fx ved brug af Google Fit og/eller Apple Health Kit. En anden funktion er deltagelse i udfordringer eller andre konkurrencer i App’en. Det vil fremgå konkret i tilknytning til de forskellige funktioner, hvilke oplysninger der behandles.

Formålet er overordnet at stille App’en og de ønskede services og funktioner til rådighed, optimere App’en og brugeroplevelsen, herunder ved at udarbejde statistik over din brug samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Snapchat og Google.

Formålet med indsamling af oplysninger i forbindelse med holdtilmelding er at kunne reservere plads på det ønskede hold samt at kunne foretage statistik på aggregeret niveau over tilmeldinger, udeblivelser mv.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke i forbindelse med din brug af valgfrie funktioner i App’en, herunder via indstillinger på dit device)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i at kunne forbedre brugeroplevelsen og App’ens funktioner samt foretage statistik på aggregeret niveau over holdtilmeldinger, tilpasse kommunikation og træning, m.v.)

databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a og art. 6, stk. 1, litra a (samtykke til evt. følsomme oplysninger i forbindelse med din brug af valgfrie funktioner i App’en)

Direkte markedsføring og anden kommunikation vedr. SATS

Vi indsamler oplysninger om dit navn, e-mailadresse, mobilnummer samt evt. præferencer.

Formålet er overordnet set at kunne sende direkte markedsføring, herunder nyhedsbreve, samt anden relevant kommunikation såsom markedsføring af lignende produkter mv.

Formålet med at sende tilfredshedsundersøgelser og analysere aggregeret statistik over medlemmernes brug af vores træningstilbud er at forbedre og optimere vores træningstilbud for at forstå vores medlemmers behov og præferencer.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

markedsføringslovens § 10, stk. 1 (samtykke til direkte markedsføring)

markedsføringslovens § 10, stk. 2 (ret til at bruge personoplysninger afgivet i forbindelse med køb af et produkt til at markedsføre egne tilsvarende produkter)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i at udsende tilfredshedsundersøgelser eller andre studier)

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring, kan du bruge afmeldingslinket i de markedsføringsmeddelelser, du modtager, eller gå ind på "Min side" på vores website eller i App’en. Bemærk, at du ikke kan framelde dig information, som ikke er markedsføring.

Personer, der kontakter SATS eller i øvrigt kommunikerer med SATS, fx via website eller App’en

Vi indsamler de oplysninger, som du selv afgiver, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, indholdet af din/vores kommunikation.

Formålet er at kunne yde medlemsservice og/eller besvare din henvendelse og i øvrigt kommunikere med dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig eller drøftelser forud for indgåelse af en aftale med dig)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger med henblik på at kommunikere med dig)

Afvikling af konkurrencer

Vi indsamler de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, fx navn, e- mailadresse, konkurrencebesvarelse, mv.

Formålet er at kunne gennemføre konkurrencen og give dig besked, hvis du vinder. Hvis det er nødvendigt for den konkrete konkurrence og præmie, vil vi videregive dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger til den relevante præmieudbyder med henblik på levering af den pågældende præmie.

Såfremt vi er underlagt en retlig forpligtelse, fx et indberetningskrav, vil der i forbindelse med konkurrencens afholdelse eller afslutning ske en videregivelse af dine kontaktoplysninger og eventuelle præmieoplysninger til rette myndighed.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse i forbindelse med en eventuel indberetningspligt)

Oprettelse af medlemskab og administration heraf

For at oprette dig som medlem hos os, og for at vi kan fakturere og administrere dit medlemskab, behandler vi dit navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, medlemsnummer, billede, type af medlemskab og din kommunikation med os. Afhængig af hvilket medlemskab du køber, samt hvor og hvordan du foretager betaling, indsamles registrerings- og kontonummer, de sidste 4 cifre i kortnummeret på betalingskortet, korttype og kortets udløbsdato samt detaljer relateret til dine løbende betalinger og køb.

Hvis du har medlemskab via en firmaaftale eller gennem en partner, vil vi også behandle information om din arbejdsgiver/den partner, igennem hvilken du har medlemskabet. Hvis du har et medlemskab for studerende, vil vi også behandle information om dit studiested.

Såfremt en anden betaler for medlemskabet, indsamles de samme oplysninger som ved oprettelse af medlemskab om både betaleren og om medlemmet. Dog indsamles der ikke betalingsoplysninger om medlemmet, ligesom der ikke behandles oplysninger om billede og medlemsnummer for så vidt angår betaleren.

Vi vil tillige registrere oplysninger om brug af personlig træner og din øvrige brug af vores træningstilbud. Hvis du vælger at dele information med os om din sundhed, såsom fysiske skader eller sygdom, vil vi også behandle denne.

Hvis du bliver udelukket/bortvist fra at kunne træne hos SATS, behandler vi det fulde navn, CPR-nummer, medlemsnummer, karantæneperiode, årsag samt den skrivelse, du modtog fra SATS i forbindelse med din udelukkelse/bortvisning fra SATS.

Formålet med indsamling af oplysninger er at opfylde aftalen med dig, herunder løbende administrere dit medlemskab og dine rettigheder, bl.a. ved fremsendelse af information relateret til dit medlemskab og kommunikation med dig i øvrigt. Billede indsamles og behandles til brug for verifikation i forbindelse med adgangskontrol. CPR-nummer indsamles dels med henblik på tilmelding til Betalingsservice, dels med henblik på opslag i vores interne liste over personer, der er blevet udelukket fra at træne i SATS, samt dels med henblik på opslag i Register over dopingregistrerede, jf. ”Dopingkontrol og registrering i Register over dopingsanktionerede”.

Formålet med at behandle dine oplysninger i forbindelse med udelukkelse/bortvisning er – i en nærmere bestemt periode – at nægte tidligere udelukkede/bortviste medlemmer at tegne nyt medlemskab i SATS.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

bogføringslovens § 12 (opbevaring af regnskabsmateriale)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS’ legitime interesse i at forhindre svig og misbrug af medlemskab, varetagelse af hensynet til medarbejdere og andre medlemmer samt SATS’ legitime interesse i at selv at kunne afgøre, hvornår et udelukket medlem igen kan opnå medlemskab)

databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke til behandling af CPR-nr.)

databeskyttelsesforordningens 9, stk. 2, litra a og art. 6, stk. 1, litra a (samtykke i relation til behandling af sundhedsoplysninger)

Onlinetræning

Hvis du benytter onlinetræning, vil vi registrere dit brugernavn, dine søgninger, din historik og de favoritter, du gemmer.

Formålet med indsamlingen er at administrere din brug af onlinetræning samt forbedre oplevelsen af vores ydelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS’ legitime interesse i at kunne forbedre brugeroplevelsen samt foretage statisk på aggregeret niveau over de anvendte træningsvideoer)

Træningsrelaterede tjenester

Hvis du benytter dig af vores træningsrelaterede tjenester såsom personlig træning (”PT”), Bootcamps, fysioterapi, massage, kostvejledningshold eller livsstilskurser, vil vi behandle oplysninger om dig, der er nødvendige for disse tjenester, såsom sundhed, vægt, vaner, behov og præferencer.

Formålet med indsamling af oplysninger er at opfylde aftalen med dig, herunder at dokumentere dine køb.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

bogføringslovens § 12 (opbevaring af regnskabsmateriale)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a (samtykke, herunder i relation til behandling af sundhedsoplysninger)

Køb i onlinebutik eller i et SATS-center

Hvis du foretager køb i vores onlinebutik, eller hvis du foretager køb i et af vores træningscentre, som du knytter til dit medlemskab, vil vi af registreringshensyn behandle oplysninger om dine køb, dvs. hvad du købt, købstidspunktet og beløb.

Formålet med indsamling af oplysninger er at opfylde aftalen med dig, herunder at dokumentere dine køb.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

bogføringslovens § 12 (opbevaring af regnskabsmateriale)

Besøg i SATS-centre i forbindelse med træning

Vi indsamler automatisk oplysninger om check-in (dato, tid, center og medlemsnummer), oplysninger om dit fremmøde til holdtræning, PT og Bootcamps (dato, tid, center, medlemsnummer og holdnavn) samt oplysninger om manglende fremmøde til holdtræning, PT og Bootcamps (dato, tid, center, medlemsnummer og holdnavn).

Formålet er at opfylde aftalen med dig, tilrettelægge holdundervisning, opkræve gebyr for manglende fremmøde samt til brug for generel statistik på aggregeret niveau over besøgende i vores centre, herunder manglende fremmøde.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS har en legitim interesse i, at du møder op til holdundervisning samt i at foretage behandling af aggregerede oplysninger til statistiske formål)

Studier

Af og til rekrutterer vi medlemmer til studier, undersøgelser eller anden research, som gennemføres af andre end os. Der kan både ske indsamling af almindelige og følsomme oplysninger. Det er altid frivilligt at deltage. Medmindre du samtykker, får vi ikke adgang til oplysninger fra sådanne studier på individniveau, men vi kan få adgang til resultaterne på aggregeret niveau.

Formålet er at forbedre træningstilbuddet, herunder at indsamle feedback, ønsker og træningspræferencer.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a (samtykke, herunder i relation til behandling af sundhedsoplysninger)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS har en legitim interesse i at foretage behandling af aggregerede almindelige oplysninger til statistiske formål)

TV-overvågning

Optagelser fra TV-overvågning af SATS-centrene, herunder af indgangspartier, receptionsområder, fitnessområder og træningsarealer. Der foretages TV-overvågning døgnet rundt.

Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet i form af indbrud og svind og grove overtrædelser af SATS’ interne regler samt at skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster samt at kunne ansøge Datatilsynet om tilladelse til videregivelse. Optagelserne bliver gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse i at kunne føre kontrol med og håndhæve ovennævnte formål) samt art. 10, jf. databeskyttelseslovens §§ 6 og 8

TV-overvågningslovens § 4C, stk. 1, nr. 3 (videregivelse af optagelser til politiet) samt § 4C, stk. 2 (videregivelse internt i SATS eller til andre erhvervsdrivende efter tilladelse fra Datatilsynet)

Kropsanalyse

Hvis du tilkøber en kropsanalyse, hvor InBody-måleren anvendes, vil SATS indsamle oplysninger om dit telefonnummer, din vægt, dit BMI, din fedtprocent, din muskelmasse samt hvor og hvornår målingen er foretaget. Afhængig af dine valg, kan InBody-måleren også indsamle oplysninger om hvilestofskifte, talje-/hofteratio, fedtmasse, fedtfrimasse, og kropsvand.

Formålet er at kunne levere de kropsanalyser, som du har tilkøbt, samt at optimere din brugeroplevelse.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke)

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en aftale med dig)

databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a og art. 6, stk. 1, litra a (samtykke i det omfang, der behandles følsomme oplysninger)

Gæld til SATS

Vi behandler oplysninger om dit fulde navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsmåde, registrerings- og kontonummer. Derudover behandler vi oplysninger om, hvilket medlemskab, produkt eller tjenesteydelse, gælden relaterer sig til, korrespondance i sagen, samt øvrige oplysninger, som er nødvendige for inddrivelse af vores tilgodehavende.

Formålet er at inddrive vores tilgodehavende hos dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (SATS’ legitime interesse i at kunne inddrive sit tilgodehavende)

databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (behandling af CPR-nummer for at sikre entydig identifikation)

Dopingkontrol og registrering i Register over dopingsanktionerede

SATS samarbejder med Anti Doping Danmark (”ADD”), jf. SATS’ generelle vilkår. SATS behandler oplysninger om navn og medlemsnummer samt positive tests af medlemmer med henblik på opsigelse af medlemskabet og midlertidig udelukkelse. SATS behandler endvidere CPR-nummer med henblik på opslag i Register over dopingsanktionerede for at få oplyst, om et potentielt medlem er idømt en dopingsanktion, samt i bekræftende fald varigheden af sanktionen.

Formålet er at hindre anvendelsen af doping i idræt, herunder i SATS’ centre, samt overholdelse af SATS’ samarbejdsaftale med ADD.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er

databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra f (SATS’ legitime interesse i at kunne hindre anvendelsen af doping herunder i SATS’ centre)

Lov om fremme af integritet i idrætten § 9, og bekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten §§ 3 og 6 (samarbejdsaftale med ADD om bekæmpelse af doping)

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (samtykke til behandling af CPR-nr.)

3. Hvem vi deler personoplysninger med

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det.

Koncernen Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne til brug for interne administrative forhold eller i øvrigt afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Rådgivere Vi kan tillige videregive dine oplysninger til vores rådgivere, såsom revisorer, advokater, inkassobureauer o.l.

Tredjeparter I forhold til visse behandlinger kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med tredjeparter. Hvis du opretter en betalingsserviceaftale hos os, videregiver vi dine personoplysninger til den relevante udbyder. Vi videregiver også dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, som fx SKAT. Vi indsamler diverse personoplysninger via cookies i forbindelse med din brug af websitet eller App’en, jf. nærmere ovenfor under pkt. ”Besøg på SATS’ website”, som videregives til Google Ireland Limited, Snap Inc., LinkedIn Ireland Unlimited Company og Meta Platforms Ireland Limited. (Facebook) med henblik på målretning af markedsføring. Du kan læse mere på de pågældende udbyderes hjemmesider om deres behandling af dine personlige oplysninger.

Eksterne databehandlere Vi anvender eksterne databehandlere til behandling af oplysninger på vores vegne, blandt andet til hosting og support, til teknisk drift og til forbedringer af websitet og App’en, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til indhentelse af din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at oplysningerne behandles forsvarligt og ikke bruges til andre formål.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre vi har et overførselsgrundlag i henhold til databeskyttelsesforordningen.

4. Hvor længe beholder vi personoplysningerne

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt til de ovenfornævnte formål. Derefter sletter vi dem.

Medmindre du giver samtykke til noget andet, indebærer dette i hovedtræk, at:

Oplysninger om ”Brug af SATS App’en”, ”Oprettelse af medlemskab og administration heraf”, ”Onlinetræning” og ”Træningsrelaterede tjenester”, ”Besøg i SATS-centre i forbindelse med træning” og ”Kropsanalyse” slettes senest seks måneder efter, at medlemskabet ophørt. Dette gælder dog ikke oplysninger om udelukkelse/bortvisning, der tidligst slettes, når karantæneperioden udløber, medmindre der er tale om udelukkelse for bestandigt. Derudover gemmes oplysninger, der af hensyn til bogføringslovens er krav skal gemmes i 5 år. ”Gæld til SATS” og ”Dopingkontrol og registrering i Register over dopingsanktionerede” slettes, når sagen afsluttes, eller når en evt. karantæneperiode udløber.

Oplysninger til brug for ”Direkte markedsføring og anden kommunikation vedr. SATS” slettes, når du trækker dit samtykke tilbage, men under alle omstændigheder senest 6 måneder efter, at medlemskabet er ophørt. Oplysninger, som bruges til tilfredshedsundersøgelser, slettes eller anonymiseres umiddelbart efter at undersøgelsen er afsluttet.

Oplysninger om ”Køb i onlinebutik eller i et SATS-center” slettes efter 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven.

Oplysninger fra ”TV-overvågning” slettes senest én uge efter at optagelserne er foretaget, medmindre det er sandsynligt, at optagelserne skal bruges af eller udleveres til politiet.

Oplysninger om ”Personer, der kontakter SATS eller i øvrigt kommunikerer med SATS” slettes løbende.

Oplysninger om ”Besøg på SATS’ website” og ”Besøge på SATS’ sociale medier” afhænger af de konkrete oplysninger og funktioner, som du har givet tilladelse til, men oplysninger herom vil altid blive slettet eller anonymiseret i overensstemmelse med gældende lovgivning, og når de ikke længere tjener et formål.

5. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

6. Dine rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du sende en klage til Datatilsynet. Vi vil sætte pris på, at du først kontakter os, således at vi kan opklare eventuelle misforståelser.

7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne.

Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 13, stk. 2, litra e.

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan oprette dig som medlem, levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, etc.

8. Kontaktoplysninger

Du kan henvende dig til privacy@sats.no, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har øvrige spørgsmål, kommentarer eller ønsker mere information om vores behandling af personoplysninger.

9. Opdatering af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner.