Vores virksomhed stræber efter at opretholde et transparent forretningsklima og høj forretningsetik. Vi værdsætter sikkerhed og respekterer alle, der er berørt af vores drift.

Vores Whistleblowerservice er et tidligt varslingssystem for at mindske risici. Det er et vigtigt værktøj til at fremme høje etiske standarder og bevare medlemmernes, medarbejdernes, samarbejdspartnernes og offentlighedens tillid til os. SATS Whistleblower kanal er til for at rapportere formodede alvorlige uregelmæssigheder i SATS Danmark. Du behøver ikke bevis for din mistanke, men alle beskeder skal ske i god tro. Alle beskeder vil blive behandlet fortroligt.

Klik her for at læse mere og for at indsende din rapport.