Bliv en lønsom og attraktiv arbejdsgiver

Er træning i arbejdstiden nøglen til en virksomheds fremgang? Ifølge flere forskningsstudier er svaret på dette spørgsmål et rungende JA.

12. Juni 2022

Arbejdsgivere, som skaber forudsætninger for, at deres medarbejdere kan leve et aktivt og sundt liv, bidrager til øget arbejdskraft, produktivitet og lønsomhed. Samtidig får man glade, tilfredse og friske medarbejdere med større selvtillid og mindre sygefravær.

I den seneste tid er det blevet mere almindeligt, at virksomheder lader deres ansatte træne i arbejdstiden. På mange arbejdspladser kan medarbejderne selv vælge aktivitet og træningstid, mens man andre steder træner i grupper. Visse virksomheder er oveni købet gået så langt, at man har indført obligatorisk træning for de ansatte.

Uanset fremgangsmåde så medfører det positive effekter både for medarbejderne og virksomheden. Det viser et forskningsprojekt, som har modtaget støtte fra AFA Försäkring, samt studier fra bl.a. Odense Universitet samt Stockholms Universitet og Karolinska Institutet

Øget produktivitet

I studiet fra Odense Universitet undersøgte man effekterne af træning i arbejdstiden blandt 400 ansatte. Allerede efter et år havde de forbedret deres kondition og blodtryk betragteligt, og desuden var produktiviteten øget med ti procent i gruppen.

I sammenligningsgruppen, som ikke trænede i arbejdstiden, skete der i samme periode ingen målbare ændringer. Undersøgelsen påviste ikke bare positive helbredseffekter af træning i arbejdstiden, den viste også, at virksomhedens udgifter til personalets træning blev opvejet af det reducerede sygefravær og den øgede produktivitet.

Mindre stress og sygefravær

Det er også påvist, at træning har en positiv indvirkning på stress og medarbejdernes livsstil - noget som gavner både den enkelte person og virksomheden som helhed.

”Svenske arbejdsgivere ser alt for ofte indsatser på sundhedsområdet som noget, der gøres for at gøre medarbejderne tilfredse. I stedet bør et godt helbred ses som noget strategisk og nødvendigt for organisationens fremgang”. Det skrev idrætslægen Erland Colliander og professor Carl Johan Sundberg i Svenska Dagbladet tidligere i år.

Det tankesæt er bl.a. Lidingö Kommune og firmaet Björn Borg enige i. De har begge indført en times obligatorisk træning om ugen, hvilket har reduceret sygefraværet med 30 procent. Det videnskabelige studie tyder på, at træningen ikke medfører, at de ansatte bliver mere stressede på jobbet, tværtimod. Langt de fleste ville fortsætte træningen, hvis de havde mulighed for det.

Hvad betyder et samarbejde med SATS for dig som arbejdsgiver?

  • Medarbejderne får det bedre og har mere energi

  • Bidrager til øget produktivitet

  • Bliver en mere attraktiv arbejdsgiver

  • Lavere udgifter til sygepleje og rehabilitering

  • Lavere sygefravær

  • Bedre teamwork og fællesskab