Som medlem hos SATS har du mulighed for at sætte dit medlemskab i bero online via Min side.

“Berosættelse” er midlertidig standsning af medlemskabet for en tidsbegrænset periode.

Forenklet forklaring

Her er en kort guide til vilkårene for at sætte dit medlemskab i bero. Du kan læse mere efter den forenklede version. 

Generelle vilkår for berosættelse

 • Vælg 1 eller 2 kommende måneder

 • Berosættelsen kan fornyes efter beroperioden

 • Medlemskabet kan ikke bruges, mens det er i bero

 • Kræver ikke dokumentation

 • Gebyr for bero: 49 kr./måned

 • Det er intet medlemsgebyr i beroperioden

Undtagelser for alvorlig sygdom eller tilskadekomst, og for graviditet

 • Vælg mindst 1 og maks. 12 måneder

 • Berosættelsen kan fornyes efter beroperioden

 • Medlemskabet kan ikke bruges, mens det er i bero

 • Kræver dokumentation

 • Intet berogebyr

 • Der er intet medlemsgebyr i beroperioden

Du kan læse mere om vilkårene for berosættelse nedenfor

 • De generelle vilkår for bero

 • Beroperiode og dens længde

 • Berogebyr

 • Fornyelse af berosættelse

 • Undtagelser for sygdom/tilskadekomst, og for graviditet

 • Genaktivering af medlemskab

Vilkår for berosættelse i SATS

Generelle vilkår for berosættelse

Som medlem hos SATS har du mulighed for at sætte dit medlemskab i bero online via Min side.

“Berosættelse” er midlertidig standsning af medlemskabet for en tidsbegrænset periode.

Du skal betale et månedligt berogebyr ved almindelig berosættelse. Der er ikke behov for dokumentation.

Hvis du er inde i en bindingsperiode, når du sætter dit medlemskab i bero, bliver bindingsperioden forlænget med det antal måneder, som beroperioden udgør.

Undtagelser for de almindelige vilkår for berosættelse gælder i følgende tilfælde: Alvorlig sygdom/tilskadekomst, og for graviditet (se særskilt afsnit nedenfor).

Beroperioden og dens længde

Du kan sætte dit medlemskab i bero for 1 eller 2 kommende måneder ad gangen. Beroperioden opgøres i hele måneder, tidligst med start fra den første i den kommende måned.

Eksempel: D. 15. januar vil du gerne sætte dit medlemskab i bero. Den første mulige måned, hvor du kan sætte det i bero, vil være februar måned.

Du kan forny beroperioden mod et yderligere berogebyr. 

Almindelig berosættelse kan ikke tilføjes med tilbagevirkende kraft. 

Berogebyr

Der tilskrives et berogebyr på 49 kr. pr. måned på den næste faktura, hvor dette er muligt. Berogebyret erstatter midlertidigt dit medlemskontingent i beroperioden.

Eksempel: Du sætter dit medlemskab i bero i februar og marts. Du betaler så et berogebyr pr. måned i stedet for dit medlemskontingent på fakturaen for januar og februar (eller februar og marts, afhængigt af om fakturaen blev oprettet, før eller efter du satte medlemskabet i bero) 

 

Undtagelser for alvorlig sygdom eller tilskadekomst, og graviditet

Hvis du har en alvorlig sygdom eller er kommet til skade, eller hvis du er gravid, kan du sætte dit medlemskab i bero i min. 1 og op til 12 måneder uden berogebyr, hvis du uploader relevant dokumentation sammen med din anmodning om berosættelse.

Dette behandles af vores Medlemsservice, som sletter dokumentationen permanent efter behandling af anmodningen om berosættelse i overensstemmelse med vores GDPR-certificerede processer.

Berosættelse pga. sygdom eller tilskadekomst kan ske med 2 måneders tilbagevirkende kraft.

Dokumentation Relevant dokumentation kan være en erklæring fra en sundhedsmyndighed/sundhedsmedarbejder (læge, fysioterapeut, kiropraktor), som fastslår, at du ikke kan træne i den beroperiode, du har anmodet om.

Vigtigt: Vedhæft aldrig dokumenter, som indeholder følsomme oplysninger såsom oplysninger om din sygdomshistorie.

 
Genaktivering af medlemskab

Dit medlemskab aktiveres automatisk på den første dag efter beroperioden.

Via ”Min sider” kan du vælge at genaktivere dit medlemskab tidligere, hvis du ønsker dette.

 • Hvis beroperioden ikke er startet endnu, behøver du ikke betale berogebyret.

 • Hvis beroperioden er startet, og du genaktiverer dit medlemskab tidligere, bliver berogebyret divideret med antallet af berosatte dage i den indeværende måned. Du bliver så faktureret for dit normale kontingent fra genaktiveringsdatoen på den første faktura, hvor dette er muligt.

  Eksempel: Lad os antage, at du har sat dit medlemskab i bero i hele januar måned, men du genaktiverer dit medlemskab d. 14. januar. Berogebyret på 49 kr. divideres med 31 (det samlede antal dage i januar måned) og ganges med de 14 dages berosættelse (hvilket i dette tilfælde giver 22 kr). I stedet betaler du almindeligt kontingent fra d. 15. januar.