VILKÅR FOR BOOT CAMPS

1. Træning sker på medlemmets eget ansvar og risiko. Boot Camp er en time i en gruppe med høj intensitet. Medlemmet må selv vurdere om den generelle sundhed og træningsbaggrund er tilstrækkelig nok til at træningen under en Boot Camp kan gennemføres uden risiko for skade/sygdom. Medlemmet forpligter sig ved tilkøb af Boot Camp at give den personlige træner alt relevant information om sundhed, tidligere sygdom/skader mm. Det forudsættes at medlemmet under træningen straks giver besked, hvis der er øvelser, der giver smerter eller lignende. Hvis medlemmet vælger at træne videre efter timen, sker dette på medlemmets egen risiko og SATS/personlig træner kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som medlemmet måtte pådrage sig i den forbindelse.

2. Aftalen gælder i perioden for den bestemte Boot Camp

3. Medlemmet har ret til at benytte sig af fortrydelsesretten ved en skriftlig henvendelse til SATS inden 14 dage fra dato for køb af Boot Camp. Hvis fortrydelsesretten benyttes inden fristen på 14 dage, efter at Boot Camp er startet, refunderes benyttede klip ikke.

4. Klippene er gyldige i 12 mdr. fra købsdato, hvilket betyder at medlemmet ved brug af fortrydelsesretten eller aflyst Boot Camp har ret til at deltage i en ny gruppe, med startdato indtil 12 mdr. efter købet er underskrevet.

5. SATS refunderer ikke betalt Boot Camp udover fortrydelsesretten med undtagelse af tilfælde hvor medlemmet opsiger sit medlemskab grundet specielle omstændigheder jf. gældende generelle vilkår for medlemskab hos SATS. Med specielle omstændigheder mener, hvor et medlem kan dokumentere sygdom, som gør det umuligt for denne at gennemføre flere timer/benytte sit medlemskab i en længere periode. Ved fremvisning af dokumentation fra læge om, at medlemmet ikke kan træne, refunderes ubenyttede klip. Et sådant refunderingskrav må gøres gældende snarest og senest 1 – én – måned efter endt sygdom.

6. Boot Camp er 10 gange 55 minutter med en personlig træner i en gruppe med andre.

7. Boot Camp gennemføres i centeret, hvor timerne er købt og kan dermed ikke overføres til et andet SATS-center.

8. Boot Camp vil i de fleste tilfælde foregå i SATS’ lokaler eller i nærheden, f.eks. løbebaner eller parker, med mindre andet er aftalt.

9. Medlemmet må følge det faste, ugentlige tidspunkt som centeret i forvejen har fastlagt til Boot Camp. Aftale om andre tider kan ikke ske for enkeltpersoner.

10. Tidspunktet for timerne som medlemmet har betalt for, er fastlagt på forhånd og skal gennemføres i henhold til dette. Hvis medlemmet er forhindret i at deltage på et eller flere af de forudbestemte timer får denne ikke timen(erne) til gode, dette selvom medlemmet afmelder sig i god tid eller bliver forhindret i at møde op grundet sygdom.

11. Hvis medlemmet kommer for sent til tidspunktet for Boot Camp, får denne ikke forlænget den egentlige træning. Gruppen starter og afslutter til aftalt tid.

12. Ved specielle forhold som gør at personlig træner udebliver (sygdom eller andet), forbeholder SATS sig retten til at bruge en anden personlig træner. Hvis SATS ikke får skaffet en ny personlig træner og afholdt timen som aftalt, får medlemmet timen til gode. Time(r) til gode udføres i det angivne tidspunkt som sættes for gruppen samlet.

13. Hvis en personlig træner for en Boot Camp er mere end 5 minutter forsinket til en aftale, har medlemmet ret til at få en ny Boot Camp-time gratis. Time(r) til gode udføres i det angivne tidspunkt som sættes for gruppen samlet.