Gælder til 01.09.2022

Gælder indtil 01.10.2022.

Opdaterede vilkår gældende fra 01.10.22 kan findes her.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger giver dig information om, hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger om vores medlemmer. SATS Norway AS («SATS» eller «vi») driver træningscenterkæden SATS. Det er os, som er databehandler for oplysninger, der behandles i forbindelse med denne virksomhed.

SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

Administration af medlemskab For at registrere dig som medlem hos os, og for at vi kan fakturere og administrere dit medlemskab, behandler vi navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, billede, type medlemskab og din kommunikation med os. Hvis du har medlemskab via en firmaaftale eller gennem en partner, vil vi også behandle information om din arbejdsgiver/den partner, igennem hvilken du har medlemskabet. Hvis du har et medlemskab for studerende, vil vi også behandle information om dit studiested.

Opfølgning på træning For at administrere og følge op på din træning hos os vil vi registrere din træningshistorik, dvs. dine besøg i vores træningscentre, din tilmelding til og afmelding af gruppetimer, din deltagelse i gruppetimer, din brug af personlig træner og din øvrige brug af vores træningstilbud. Hvis du vælger at dele information med os om din sundhed, såsom fysiske skader eller sygdom, vil vi også behandle denne.

Onlinetræning For at administrere og følge op på brug af vores webbaserede tjenester vil vi derudover registrere dine logonoplysninger (brugernavn/adgangskode), dine søgninger, dine tidligere afspilninger og de favoritter, du gemmer.

App-funktioner For at tilbyde relevant funktionalitet behandler vi oplysninger om brug af sociale funktioner, din træning og præferencevalg, du selv foretager i appen. Vi benytter også funktionalitet, som udbydes af Google eller Apple, som du vælger at aktivere (for eksempel lokation eller Bluetooth).

Træningsrelaterede tjenester Hvis du benytter MiniSATS, vil vi registrere, at du har børn. Hvis du benytter dig af vores træningsrelaterede tjenester såsom fysioterapi, massage, kostholdvejledning eller livsstilskurser, vil vi behandle oplysninger om dig, der er nødvendige for disse tjenester, såsom sundhed, vægt, vaner, behov og præferencer.

Køb Hvis du foretager køb i vores onlinebutik, eller ifald du foretager køb i et af vores træningscentre, som du knytter til dit medlemskab, vil vi af registreringshensyn behandle oplysninger om dine køb, dvs. hvad du købte, købstidpunkt og beløb.

Belønninger For at tilpasse dit medlemskab og vores kommunikation og markedsføring vil vi bruge din træningshistorik til at anbringe dig på et medlemsniveau.

Produktudvikling For at evaluere, forbedre og optimere vores træningstilbud vil vi eventuelt behandle dine svar i medlemsundersøgelser samt analysere statistik over din brug af vores træningstilbud for at forstå vores medlemmers behov og præferencer.

Studier Af og til rekrutterer vi medlemmer til studier, undersøgelser eller anden research, som gennemføres af andre end os. Det er altid frivilligt at deltage. Medmindre du samtykker i det, får vi ikke adgang til oplysninger fra sådanne studier på individniveau, men vi kan få adgang til resultaterne på aggregeret niveau.

Kameraovervågning Til varetagelse af sikkerheden er vores centre kameraovervågede.

Ifølge GDPR skal vi have behandlingsgrundlag til vores behandling af personoplysninger. Til administration af medlemskab, opfølgning på træning, onlinetræning, appfunktioner og træningsrelaterede tjenester er grundlaget, at det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig. Ved køb er det nødvendigheden af at opfylde en retlig forpligtelse. Ved produktudvikling er det vores berettigede interesse i forbedring og innovation. Ved studier er det vores berettigede interesse i at bidrage til forskning og folkeoplysning. Ved kameraovervågning er det behovet for at forebygge farlige situationer og at varetage hensynet til vores ansatte og medlemmers sikkerhed. Hvis det er nødvendigt for os at behandle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) for at levere vores tjenester til dig, er behandlingsgrundlaget dit samtykke, som du afgiver via medlemsvilkårene (GDPR-artikel 6, nr. 1 litra a og artikel 7 nr. 4).

Vi kan også behandle personoplysninger til andre formål, ifald du samtykker. I så fald kan du når som helst trække samtykket tilbage.

Vi kan desuden behandle personoplysninger med andre forenelige formål, for eksempel til registrering, ved håndtering af tvister og retssager samt ved opkøb, fusioner eller lignende transaktioner.

SÅDAN DRIVER VI MARKEDSFØRING

Vi ønsker at holde vores medlemmer opdateret om vores tjenester og give gode tilbud. Derfor vil vi fra tid til anden sende dig nyhedsbreve og markedsføring, for eksempel pr. e-mail. Vi vil kunne tilpasse sådan kommunikation, ud fra hvor eller hvad du har trænet, sådan at den bliver mere relevant for dig. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring, kan du bruge afmeldingslinket i de markedsføringsmeddelelser, du modtager, eller gå ind på "Min side" på vores webside eller app. Bemærk, at du ikke kan framelde dig information, som ikke er markedsføring.

SÅDAN BEHANDLER VI OPLYSNINGER PÅ SOCIALE MEDIER

Hvis du besøger vores sider på sociale medier, vil vi kunne se dine reaktioner (uploads, likes, kommentarer osv.). Vi vil også have adgang til anonymiseret statistik for at kunne få indsigt i brugen af vores sider på sociale medier. Ved behandling af sådanne oplysninger har vi ansvar for behandling fælles med det sociale medie. Grundlaget for vores behandling af eventuelle personoplysninger i den forbindelse er vores berettigede interesse i at have en side på det sociale medie og indsigt i, hvordan den bruges. Vær opmærksom på, at selv om du sletter din konto eller holder op med at følge os på det sociale medie, vil dine reaktioner fortsat kunne være tilgængelige på vores side.

HVEM VI DELER PERSONOPLYSNINGER MED

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Ligeledes må vi dele personoplysninger med andre virksomheder for på en god måde at udføre de formål, der er nævnt ovenfor:

Koncernen Vi deler oplysninger internt i SATS-gruppen til administrative formål.

Leverandører Vi deler oplysninger med leverandører, som hjælper os med at levere vores tjenester, f.eks. IT-leverandører. Vi har databehandleraftaler med leverandørerne for at sikre, at oplysningerne behandles forsvarligt og ikke bruges til andre formål.

Andre medlemmer Hvis du har aktiveret sociale funktioner i vores app, vil vi dele oplysninger om dig med dine venner, for eksempel hvilke træningstimer, du har deltaget i.

Vi kan også dele oplysninger med myndighederne, hvis vi bliver pålagt at gøre det. Desuden kan vi dele oplysninger om dig med andre, ifald du samtykker.

HVOR LÆNGE BEHOLDER VI PERSONOPLYSNINGERNE

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt til de nedenfor nævnte formål. Derefter sletter vi dem. Medmindre du giver samtykke til noget andet, indebærer dette i hovedtræk, at:

  • Oplysninger om administration af medlemskab slettes senest seks måneder efter, at medlemskabet er ophørt.

  • Oplysninger om træningshistorik og oplysninger om onlinetræning slettes senest seks måneder efter, at medlemskabet er ophørt.

  • Oplysninger om egentræning i appen slettes, når du selv anmoder om det, men senest seks måneder efter at medlemskabet er ophørt. Vi lagrer ikke lokationsdata efter endt session.

  • Oplysninger om træningsrelaterede tjenester slettes løbende.

  • Oplysninger om køb slettes efter 5 år i overensstemmelse med registerloven.

  • Oplysninger, som bruges til produktudvikling, slettes, ved at vi anonymiserer dem så hurtigt som muligt.

  • Oplysninger, som bruges til rekruttering til studier, slettes kort tid efter at rekrutteringen er foregået.

  • Oplysninger fra kameraovervågning slettes senest én uge efter at optagelserne er foretaget, medmindre det er sandsynligt, at optagelserne skal bruges af eller udleveres til politiet.

Vi kan vælge at anonymisere oplysningerne i stedet for at slette dem, dvs. at vi opbevarer oplysningerne, uden at det længere er muligt at knytte dem til dig som et enkeltindivid.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Du har flere rettigheder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger, blandt andet retten til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, dataportering og protestere mod vores behandling af oplysninger om dig. Tag kontakt til os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Vi vil besvare din henvendelse så snart som muligt, typisk inden for én måned. Bemærk, at der findes flere undtagelser og begrænsninger i disse rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, som kan gøre, at vi ikke må eller ikke kan lade dig udøve dem.

Ifald du er uenig i måden, vi behandler dine personoplysninger på, kan du sende en klage til Datatilsynet. Vi vil sætte pris på, at du først kontakter os, således at vi kan opklare eventuelle misforståelser.

Du kan henvende dig til privacy@sats.no, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, eller hvis du har øvrige spørgsmål, kommentarer eller ønsker mere information om vores behandling af personoplysninger.

COOKIES

Hvis du besøger vores webside, vil vi bruge cookies. Flere oplysninger om dette du findes i vores politik for cookies.

ÆNDRINGER

Vi vil kunne opdatere denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger efter behov, f.eks. ifald vi lancerer nye produkter eller foretager ændringer af eksisterende produkter. Du vil få besked, hvis vi foretager væsentlige ændringer. Du kan altid finde seneste version af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger på vores webside.