Fysisk aktivitet øger din præstation

Vidste du, at fire minutters fysisk aktivitet giver dig øget opmærksomhed i den efterfølgende time?
SATS
Kategori
Mere om træning

Hjernen er faktisk det organ, som sandsynligvis påvirkes mest ved fysisk aktivitet

For tredive år siden var hjerneforskere sikre på, at nerveceller i hjernen ikke kunne dannes på ny. Men i slutningen af 90’erne opdagede forskere i USA, at den del af hjernen som udgør hukommelsescentret (hippocampus) ville vokse hos rotter og mus, der frit havde adgang til et motionshjul i deres bur. Ti år senere blev det bevist, at ikke kun rotter og mus kunne løbe sig til flere nerveceller og bedre hukommelse; men nøjagtigt det samme sker i vores hjerne! 

Den norske hjerneforsker Ole Petter Hjelle har skrevet bogen “Sterk hjerne med aktiv kropp” og fortæller at fysisk aktivitet giver os øget opmærksomhed, bedre hukommelse og gør os mere kreative:  

- Når du træner, udskilles en række kemiske stoffer og disse stoffer har vist sig at styrke alle dele af vores hjerne.  

- Med andre ord er fysisk aktivitet vigtigt for både vedligeholdelse af hjerneceller og hjernens funktioner, men også for dannelse af nye nerveceller. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på håndtering af stress, læring, hukommelse, kreativitet, koncentration og intelligens. Oveni det så vil et aktivt liv beskytte dig mod depression og angst, og give dig en betydelig reduceret risiko for demens.  

Hvor meget skal vi træne, før vi kan mærke effekt? 

-Én gåtur om dagen kan reducere risikoen for demens med op til 50 procent, og kun fire minutters fysisk aktivitet giver dig en øget opmærksomhed i den efterfølgende time. Tænk hvad denne viden betyder for, hvordan vi strukturer børns skolegang, eksempelvis for elever i første klasse, hvor det hele kribler i kroppen, når de er tvunget til at sidde stille i lang tid. 

Hjelle er meget engageret, når det kommer til børn og fysisk aktivitet. Han er også en del af HOPP-projektet (Health Oriented Pedagogical Project)*, hvor målet er at fremme sundhed, trivsel, kreativitet og læring for børn ved at indføre én times aktiv læring om dagen. Aktiv læring er en undervisningsform, hvor eleverne udøver fysisk aktivitet samtidig med undervisning, eksempelvis en matematik-stafet. Studierne er først færdige i 2020, men allerede nu ser man en tydelig positiv effekt ved at lade børn være mere fysisk aktive i skolen.  

- I løbet af de 4 år som studierne har kørt, er antallet af ADHD-diagnoser halveret. Derudover ser vi også en tydelig stigning i aktivitetsniveau hos forældrene. Dette giver store samfundsøkonomiske gevinster i tillæg til bedre folkesundhed. Jeg er ikke i tvivl: skal vi gøre noget ved folkesundheden, er vi nødt til at starte allerede i børnehaven! 

Umiddelbar effekt i hjernen ved fysisk aktivitet 

Nu undrer du dig måske over, i hvor stor grad du skal være fysisk aktiv, før du bemærker en forbedring i hukommelsen? Skal du træne i månedsvis eller mærker du en effekt med det samme? 

Også her har Hjelle gode nyheder.  

- Det behøver ikke at tage lang tid. Fysisk aktivitet har både varige og umiddelbare effekter på din hukommelse. Et studie i USA viste, at selv personer med dårlig kondition som trænede lige før en hukommelsestest, scorede højere end personer med god kondition, som ikke havde trænet lige før testen.  

Fysisk aktivitet har også umiddelbar effekt på vores hjerne, ved at der frigives endorfiner og dopamin, som begge giver os en fornemmelse af lykke og øget energi. Kan du eksempelvis nikke genkendende til, hvordan oprydning, pludselig bliver mere overskuelig efter en træning? Det er endorfiner og dopamin, som simpelthen har givet dig en dosis overskud – det hele bliver på en måde lidt nemmere! 

Forskning viser, at studerende får stor effekt af fysisk aktivitet i form af øget læring og bedre resultater. I en undersøgelse i USA delte de en klasse i to og gav den ene halvdel en time med fysisk aktivitet i stedet for matematikundervisning én time om ugen. Den anden halvdel havde matematik og fik ikke den time med fysisk aktivitet. Efter en periode blev der afholdt en prøve i klassen og det viste sig, at den halvdel af klassen som havde fået fysisk aktivitet i stedet for matematik, og som altså havde én time mindre om ugen med matematik, alligevel klarede sig bedre til prøven end dem, som havde beholdt matematiktimen.  

Hvilken træningsform giver højest intelligens og bedst hukommelse? 

Vi går ofte efter hurtige resultater og den korteste vej til måls. Derfor er det interessant at vide, om der er en form for træning, som er bedre end andet, når det gælder øget intelligens og hukommelse.   

- Al træning bærer frugt, ikke mindst med tanke på endorfiner og dopamin som nævnt ovenfor. Men for optimal effekt er det nødvendigt at få pulsen op, og såkaldt højintensitetstræning giver den bedste effekt på din hjernes sundhed. Træner du på hold, som samtidig kombinerer det med motorik, udfordrer du virkelig hjernen og får bedst udbytte af din træning!  

Kilde:

Ole Petter Hjelle, "Sterk hjerne med fysisk aktivitet"